ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์

นักกีฬาและผู้ควบคุมทีม(อุบล-อำนาจ)ที่ไปแข่งขันกีฬานักเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สพฐ.เกมส์ 2555 รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ ที่จังหวัดนครราชสีมา
ทาง สพม.29 จัดรถตู้ไว้บริการ ในระหว่างช่วงการแข่งขัน วันที่ 21 - 28 ม.ค. 55
และติดต่อผู้ประสานงาน ได้ที่ 089-7176681 หรือ 084-7949407
---------------------------------------------------------------------------------------------------

ด่วน!!!
กำหนดการประชุมพร้อมหลักฐาน

---------------------------------------------------------------------------------------------------


กำหนดการต่างๆในระดับประเทศ


---------------------------------------------------------------------------------------------------


ด่วน!!!
ประชาสัมพันธ์

นักกีฬาและผู้จัดการทีม ซึ่งเป็นตัวแทนจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดอำนาจเจริญ
ทุกทีมที่เดินทางไปราชการเพื่อร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานครั้งที่ 2
สพฐ.เกมส์ 2555 รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศที่เดินทางถึงจังหวัดนครราชสีมาในวันที่
20 มกราคม 2556 เวลา 18.00 น. จังหวัดนครราชสีมาเจ้าภาพรอบชิงชนะเลิศ
ระดับประเทศ ขอเชิญร่วมงานเลี้ยงรับนักกีฬาและผู้จัดการทีมในวันที่ 20 มกราคม 2556
เวลา 18.00 น. ณ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ซึ่งได้จัดเตรียมโต๊ะให้ จำนวน 3 โต๊ะ
โต๊ะละ 10 คน
---------------------------------------------------------------------------------------------------


ด่วน!!!
หนังสือราชการ

ทุกโรงเรียนในสังกัด สพม.29(อุบลฯ - อำนาจฯ)
โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล
สพป.อบ.1 - 5
สพป.อำนาจเจริญ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
เอกสารแนบ

ประกาศรายชื่อนักกีฬาและผู้จัดการทีม(จ.อุบลราชธานี)
ประกาศรายชื่อนักกีฬาและผู้จัดการทีม(จ.อำนาจเจริญ)
ข้อมูลที่พักนักกีฬา
บัญชีลงเวลาการแข่งขันกีฬาระดับประเทศ
---------------------------------------------------------------------------------------------------


ด่วน!!!
เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ
กีฬานักเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระดับประเทศโปรแกรมการแข่งขันกีฬาระดับประเทศ
>>----->ตามลิงค์<-----<<
>>----->แก้ไข(เปตอง)17ม.ค.56<-----<<
>>----->แก้ไข(ว่ายน้ำ)17ม.ค.56<-----<<

ข้อมูลที่พักนักกีฬา

>>>ดาวน์โหลดเอกสาร<<<
---------------------------------------------------------------------------------------------------


ด่วน!!!ส่งใบสมัครและหลักฐาน
การแข่งขันระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตามแบบฟอร์ม ที่ให้ดาวน์โหลด
หลักฐานประกอบไปด้วย
- ใบสมัคร (กรุณาติดรูปถ่ายในใบสมัครให้ครบตามจำนวนนักกีฬาและผู้ฝึกสอน รวมถึงผู้จัดการทีม)
- หลักฐาน ( ให้ส่ง สำเนาบัตรประชาชน/สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมยืนยันสำเนาถูกต้อง ให้ครบทุกคนตามรายชื่อที่ส่ง)
ทาง สพม.๒๙จะนำหลักฐานไปใช้ สมัครการแข่งขัน สพฐ.เกมส์ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ใช้ยืนยันเพื่อออกคำสั่งไปราชการ และใช้ในการยืมเงินงบประมาณเพื่อที่จะใช้ในการเดินทางไปแข่งขัน
***ดังนั้นกรุณาส่งหลักฐานให้ครบ เพื่อที่ท่านจะได้ไม่เสียเวลามาส่งหลักฐานหลายครั้ง ขอบคุณครับ***
***ส่งหลักฐานภายในวันที่ ๒๙ ต.ค. ๕๕***
>>>ดาวน์โหลดใบสมัครระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(แผ่น 1)<<<
>>>ดาวน์โหลดใบสมัครระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(แผ่น 2)<<<
---------------------------------------------------------------------------------------------------


ด่วน!!!ประชาสัมพันธ์กีฬา สพฐ.เกมส์ ๒๕๕๕ รอบคัดเลือกระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จัดการแข่งขัน ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๕ พฤศจิการยน ๒๕๕๕
ณ จังหวัดกาฬสินธุ์
Link เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ (จ.กาฬสินธุ์)

---------------------------------------------------------------------------------------------------


เกียรติบัตรการแข่งขันกีฬานักเรียน สพฐ.เกมส์

>>Download<<

---------------------------------------------------------------------------------------------------


เอกสารใบสมัครระดับจังหวัด  "สพฐ.เกมส์ ๒๕๕๕"
ส่งใบสมัครได้ที่ โรงเรียนที่รับผิดชอบตามชนิดกีฬา หรือ กลุ่มส่งเสริมฯ สพม ๒๙ (ภายในวันที่ 10 กันยายน 2555)

---------------------------------------------------------------------------------------------------


บัญชีรายละเอียดประกอบการจัดการแข่งขันกีฬา"สพฐ.เกมส์ ๒๕๕๕"
กรุณากดที่ภาพเพื่อขยาย

หนังสือราชการ

ลำดับที่
เรื่อง
ประเภท
วันที่
10.
เรื่อง ประกาศผลการแข่งขันกีฬานักเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน "สพฐ เกมส์ 2555" ระดับจังหวัด
ด่วนที่สุด
19 ต.ค. 55
9.
ขอความอนุเคราะห์บุคลากรในการเตรียมการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน(ร.ร.วารินชำราบ)
ด่วนที่สุด
18 ต.ค. 55
8.
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาสพฐ.เกมส์2555
ด่วนที่สุด
13 ก.ย. 55
7.
การจัดการแข่งขันกีฬา"สพฐ.เกมส์ 2555"(อบจ.อุบลฯ)
ด่วนที่สุด
3 ก.ย. 55
6.
ขอเชิญประชุมเตรียมความพร้อมการจัดแข่งขันกีฬานักเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ด่วนที่สุด
31 ส.ค. 55
5.
ขอความอนุเคราะห์ห้องประชุมเพื่อเตรียมการจัดแข่งขันกีฬานักเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ร.ร.ปทุมพิทยาคม)
ด่วนที่สุด
31 ส.ค. 55
4.
ขอเชิญประชุมเตรียมความพร้อมการจัดแข่งขันกีฬานักเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ด่วนที่สุด
24 ส.ค. 55
3.
การจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน "สพฐ.เกมส์ 2555" (รร.ปทุุมพิทยาคม)
ด่วนที่สุด
21 ส.ค. 55
2.
การจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน "สพฐ.เกมส์ 2555"
ด่วนที่สุด
21 ส.ค. 55
1.
การจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปกติ
14 ส.ค. 55